Oturum İzni̇ İşlemleri̇
Buradasınız: Anasayfa / Hi̇zmetleri̇mi̇z
Oturum İzni İşlemleri
Oturum İzni İşlemleri

İKAMET İZİN BAŞVURULARI (YABANCI OTURUM İZNİ)

Ulusal hukuk ve uluslararası hukuk kurallarının uygulanmasında paralelliğin sağlanması; insan hakkı ihlallerinin önlenmesi ve insana yaraşır bir sistemin oluşturulması bağlamında önem taşımaktadır. Bu kapsamda ülkemizde bulunan yabancılar çeşitli hak ve yükümlülüklere sahiptir. İkamet izinleri bu hak ve yükümlülükler çerçevesinde yabancıların ülkemizde kalışını yasal bir zemine oturtmaktadır. 

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararsı Koruma Kanununa (YUKK’a) göre ikamet izni Türkiye’de kalmak üzere verilen izin belgesini ifade etmektedir. Yetkili makamlar tarafından düzenlenen bu izin belgesi yabancıya ülkemizde belirli bir süreliğine ve belirli bir yerde yaşama hakkı sağlamaktadır. Kamusal düzenin sağlanması ve korunması açısından önem arz eden ikamet izni; yabancının talepte bulunması, istenilen evraklarla başvurması ve talepte bulunduğu ikamet izni türünde şartları taşıması halinde düzenlenmektedir. 

İkamet izni Türkiye’de kalmak isteyen yabancılara verilen izin belgesidir. Ülkemizde vize veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların, e-ikamet sistemi üzerinden, şartlarını taşıdığını düşündüğü ikamet izni türüne müracaatta bulunmaları zorunludur. Bu nedeniyle, MARJİN TERCÜMANLİK  dil ve resmi işler takip etme zorunluluğu yaşayan yabancılara Ikamet Izin Basvuru danişmanlığı ve benzeri işlemleri sunmaktadir 

Hizmetlerimiz
Verdiğimiz hizmetlere aşağıdan ulaşabilirsiniz
Vize İşlemleri
Oturum İzni İşlemleri
Yurt Dışı Dil Eğitimi
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın